Korisnik usluga portala dvatocka.com je pročitao i u svemu je saglasan sa sledećim:

Pravila i uslovi korišćenja portala dvatocka.com

(Datum poslednje izmene 30.03.2017. god.)

 1. PRUŽALAC USLUGA

Portal dvatocka.com svojim korisnicima usluga – pruža besplatne i plaćene usluge objavljivanja i promocije komercijalnih poruka na Internetu kao i vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja i linkova na spoljne stranice.

Portal dvatocka.com svojim posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja svih svojih sadržaja. Svi posetioci imaju pravo na besplatno korišćenje sadržaja portala dvatocka.com, ukoliko ne krše pravila korišćenja.

Portal dvatocka.com objavljuje u dobroj nameri a sve sadržaje portala koristite na vlastitu odgovornost a Maesia d.o.o. i njen vlasnik se ne mogu smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu nastalu njegovim korišćenjem.

Pristup portalu dvatocka.com i svim njegovim sadržajima dozvoljen je osobama bilo kog uzrasta.

 1. LINKOVI NA SPOLJNE STRANICE

Portal dvatocka.com sadrži linkove na web stranice izvan vlastitog portala.
Portal dvatocka.com objavljuje linkove u dobroj nameri i ne može se smatrati odgovornim za sadržaje izvan portala.

 1. SPOLJNI SARADNICI

Portal dvatocka.com štiti privatnost saradnika i korisnika u najvećoj mogućoj meri. Portal dvatocka.com se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od saradnika i korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Portal dvatocka.com može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o saradnicima i korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o Internet provajderu) ili podatke unešene u postupku registracije. Ove podatke portal dvatocka.com koristi kako bi imao informacije o saradnicima i korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmerio i prilagodio publici koja ga posećuje. Na osnovu tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom.

Portal dvatocka.com se obavezuje da prikupljene privatne podatke, poput e-mail adrese, imena i prezimena i ostale lične podatke, neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati, niti distribuirati, osim demografskih podataka za grupu korisnika bez odavanja privatnih podataka.

Portal dvatocka.com se obavezuje da će čuvati privatnost saradnika i korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala dvatocka.com ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

 1. REKLAMIRANJE I SPONZORSTVA

Delovi sajta ili ceo sajt povremeno mogu da sadrže reklame ili sponzorstva. Oglašivači i sponzori su odgovorni da obezbede da je svaki materijal na sajtu u saglasnosti sa važećim zakonima, propisima i kodeksom ovih uslova. Nećemo biti odgovorni za bilo kakvu grešku ili netačnost ovih reklamnih ili sponzorskih materijala.

 1. BESPLATNE USLUGE

Portal dvatocka.com pruža usluge besplatnog klasifikovanog objavljivanja komercijalnih poruka – oglasa kao u skladu sa definicijama iz člana 2. Zakona o oglašavanju Republike Srbije i člana 3. stav 8. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije.

 1. PLAĆENE USLUGE

Portal dvatocka.com pruža plaćene usluge i to:

 1. a) promocije besplatno postavljenih komercijalnih poruka – oglasa a sa ciljem povećanja njihove vidljivosti i posećenosti,
 2. b) usluge reklamiranja putem banera i
 3. c) usluge prodajnih izloga.

Portal dvatocka.com zadržava pravo da bez najave menja cene svojih plaćenih usluga u skladu sa svojom poslovnom politikom.

 1. REGISTRACIJA I OGLAŠAVANJE OD STRANE KORISNIKA USLUGA

Za korišćenje usluga dvatocka.com neophodna je registracija koja je besplatna. Registracija se obavlja prijavom na sistem dvatocka.com a zatim klikne na link potvrde u registracionom e-mailu koji je dobio od dvatocka.com.

Registrovani i ulogovani korisnik usluga može postavljati komercijalne poruke i/ili koristiti sistem elektronskih poruka za kontakt sa drugim korisnicima usluga.

Korisnik usluga može imati samo jedan registrovani nalog.

Registrovani korisnik usluga koji je postavio komercijalnu poruku – oglas, ima sva prava i obaveze proistekle iz Zakona o oglašavanju Republike Srbije.

Za oglašavanje na dvatocka.com, po članu 45. Zakona o oglašavanju Republike Srbije, neophodna je identifikacija oglašivača. Registrovani korisnik usluga ne mora uneti lične podatke sa kojim se identifikuje, ali u tom slučaju ne može postaviti komercijlanu poruku – oglas.

Registrovani korisnik usluga prihvata mogućnost kontakta na e-mail ili na broj telefona: u cilju realizacije prodaje ili kupovine iz oglasa, kao i kontakta u vezi sa pomoći ili bilo kojim promotivnim sadržajem od strane dvatocka.com. Korisnik usluga prihvata da će sadržaj njegove komercijalne poruke – oglasa – predati tekst sa slikama i njegov kontakt telefon, biti objavljeni na Internet stranicama dvatocka.com, kao i po mogućstvu na Facebook stranici dvatocka.com, te da će kao takav biti javno dostupan svima na Internetu.

Komercijalne poruke – oglasi (uključujući i one koji koriste usluge plaćene promocije) moraju biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije i Zakonom o autorskim i srodnim pravima. Svaki oglas koji nije u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskim i srodnim pravima biće obrisan sa dvatocka.com uz obaveštenje oglašivaču.

 1. ZABRANJENO OGLAŠAVANJE

Korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je oglašavati se suprotono odredbama Zakona o oglašavanju Republike Srbije.
 • Zabranjeno je oglašavati: neistinito i lažno, dovoditi nekog u zabludu i na način na koji se neko vređa, nekome nanosi šteta ili koristi nečija lakovernost.
 • Zabranjeno je oglašavanje: piratskih kopija proizvoda, Internet naloga, medicinskih ili medicinsko alternativnih postupaka i metoda, nadrilekarstva, opojnih droga i njihovog korišćenja, oružja i municije, uključujući kopije, startne pištolje i vazdušno oružje, duvana i duvanskih proizvoda (uključujući i elektronske cigarete) i njihovog konzumiranja, alkoholnih pića (sem piva i vina) i njihovog konzumiranja.
 • Zabranjeno je oglašavanje prostitucije i pornografskih sadržaja, kao i igara na sreću.
 • Zabranjeno je oglašavanje preprodaje ulaznica za bioskope, sportske i druge priredbe.
 • Zabranjeno je oglašavanje u formi javnog obraćanja ili proglasa.
 • Zabranjeno je oglašavanje sredstava za lečenje.
 • Zabranjeno je oglašavanje anaboličkih stereoida i sredstava za potenciju.
 • Zabranjeno je oglašavanje sprejeva za samoodbranu i paralisanje.
 • Fizičkim licima je zabranjeno oglašavanje potpuno novih stvari, s obzirom da je za to neophodna registracija pravnog lica ili preduzetnika („svojstvo trgovca“, po Zakonu o trgovini).
 1. ZABRANJENE RADNJE PRILIKOM OGLAŠAVANJA

Prilikom postavljanja oglasa korisnici usluga moraju poštovati sledeće zabrane:

 • Zabranjeno je ponoviti više puta identičan ili sličan oglas (spamovanje). Slični oglasi su oni koji imaju isti predmet prodaje.
 • Zabranjeno je ubacivanje URL linka firme, webshopa ili drugog sajta (pogotovu konkurentskog ili sajta koji promoviše „zaradu preko Interneta“), u svrhu reklame.
 • Zabranjeno je postavljanje slika koje nisu samo fotografije proizvoda već sadrže grafičku obradu radi isticanja, logotip firmi i drugih Internet portala kao i fotografije osoba.
 • Zabranjeno je unositi specijalne grafičke karaktere u naslov ili opis oglasa sa ciljem isticanja oglasa.
 • Zabranjeno je unositi tekstove koji nisu u vezi sa predmetom oglašavanja (npr. komentari, poezija, citati, tagovi radi bolje posećenosti i slično).
 • Zabranjeno je učestalo postavljanje i brisanje oglasa radi dominacije na prvim stranicama grupa ili kategorija – pravilo fer korišćenja besplatnog korišćenja usluga. Učestalim se smatra češće od jednom u 3 dana.
 • Zabranjeno je namerno postavljanje oglasa u pogrešnim odnosno neprikladnim kategorijama i grupama.
 1. PRAVILA I USLOVI ZA SLANJE ELEKTRONSKIH PORUKA

Svojim registrovanim korisnicima dvatocka.com nudi uslugu besplatne komunikacije putem elektronskih poruka. Komunikacija putem poruka je slobodna pod uslovom poštovanja sledećih zabrana:

 • Zabranjeno je koristiti dvatocka.com za slanje uvredljivih poruka drugim korisnicima usluga.
 • Zabranjeno je slanje spam poruka korisnicima usluga dvatocka.com. Spam poruka je više puta ponovljena poruka koja nije u vezi sa oglasom oglašivača.
 • Zabranjeno je korišćenje URL-ova ka oglasima ili stranicama na dvatocka.com u spam e-mail porukama korisnika ka drugim korisnicima Interneta, koji nisu unapred dali odobrenje za primanje takvih e-mail poruka.
 • Zabranjeno je slanje poruka u kojima se direktno ili indirektno promovišu drugi portali ili sajtovi.
 1. TRGOVINA IZMEĐU KORISNIKA

Portal dvatocka.com ne posreduje u trgovini između korisnika usluga. Svaka trgovina ili razmena između korisnika usluga dvatocka.com je na sopstveni rizik i dvatocka.com, niti njegov vlasnik, neće snositi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu prilikom bilo kakvih transakcija između korisnika usluga. Korisnici usluga se u svakom slučaju pozivaju na oprez prilikom međusobne trgovine.

 1. AUTORSKA PRAVA I ZABRANA NEOVLAŠĆENOG KOPIRANJA I KORIŠĆENJA SADRŽAJA OBJAVLJENIH NA DVATOCKA.COM

U skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima Republike Srbije zabranjeno je bilo kakvo, ručno ili softversko neovlašćeno kopiranje i skrepovanje sadržaja ili delova sadržaja objavljenih na dvatocka.com. Pod sadržajem se podrazumevaju tekstualni sadržaji stranica, komercijalne poruke – oglasi, korisniški podaci, zanimljivosti, fotografije, logotipi, grafička rešenja i svi ostali sadržaji koji se po Zakonu o autorskom i srodnim pravima smatraju autorskim delom. Maesia d.o.o. Beograd će prekršioca goniti sudski.

Korisnik usluga – oglašivač zadržava autorsko pravo nad pojedinačnim tekstom i slikama svoje komercijalne poruke – oglasa. Korisnik usluga – oglašivač pristaje na umetanje vodenog žiga od strane dvatocka.com u svaku od slika koju čini njegova komercijlana poruka kao i na obradu dimenzija slika radi njihovog estetskog uklapanja u izgled stranica na dvatocka.com.

 1. PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA

Prikupljanje i obrada podataka od strane dvatocka.com se obavlja u skladu sa sledećim:

 • dvatocka.com od svojih registrovanih korisnika usluga – oglašivača prikuplja lične podatke odnosno podatke firme, ako su u pitanju pravna lica.
 • Svrha, odnosno obaveza prikupljanja ličnih podataka radi identifikacije uređena je Zakonom o oglašavanju Republike Srbije, član 45. Svrha prikupljanja podataka je takođe i sprečavanje zloupotreba u oglašavanju kao i interna obrada podataka u cilju generisanja demografskih izveštaja.
 • Prikupljeni podaci se skladište u bazi podataka dvatocka.com i koriste se za ostvarivanje, odnosno kontrolu bezbednog oglašavanja na dvatocka.com. Lični podaci oglašivača se čuvaju 1. (jednu) godinu od dana poslednjeg objavljivanja njegovog oglasa.
 • Lica koja koriste podatke su: lica koja imaju ugovorni ili radni odnos sa portalom dvatocka.com, kao i lica sa kojima član stupa u komunikaciju (u meri u kojoj je to neophodno za komunikaciju), i svi državni organi koji po sili zakona ili odluci suda imaju pravo na korišćenje podataka.
 • Davanje ličnih podataka za identifikaciju je dobrovoljno. Registrovani korisnik koji ne želi da unese svoje podatke to i ne mora, ali u tom slučaju ne može postaviti oglas na dvatocka.com. Takav korisnik i dalje može koristiti ostale usluge dvatocka.com. U slučaju da korisnik usluga želi da postavi oglas na dvatocka.com, onda je po sili Zakona o oglašavanju, član 45, obavezan da dostavi svoje podatke portalu dvatocka.com kako bi se korisnik identifikovao. Ti podaci moraju biti istiniti.
 • Korisnik usluga koji je uneo svoje podatke prilikom postavljanja oglasa, ima pravo da svoje podatke opozove. Zahtevom administraciji njegov nalog se prebacuje u neaktivno stanje, a svi podaci iz deklaracije takvog korisnika se brišu 31. dana u odnosu na dan poslednjeg objavljivanja bilo kog njegovog oglasa. Takav korisnik više ne može koristiti usluge dvatocka.com.
 • Prilikom promene podataka, korisnik usluga koji je uneo svoje podatke, ima obavezu da prilikom sledećeg postavljanja oglasa svoje podatke ažurira.
 • U slučaju nedozvoljene obrade korisnici usluga imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.
 • Portal dvatocka.com ne odgovara za tačnost podataka koje su na njega unela druga lica, kao ni za tačnost rezultata obrade takvih podataka.
 1. SANKCIJE ZBOG KRŠENJA PRAVILA I USLOVA

Za bilo koje kršenje pravila i uslova korišćenja dvatocka.com, ili nepoštovanje zabrana ili kršenje zakona od strane korisnika usluga, moguće je izricanje opomene, privremene i trajne blokade naloga za korišćenje usluga dvatocka.com. Po pravilu, a u zavisnosti od težine prekršaja, administracija dvatocka.com najpre izriče meru opomene, a zatim privremene i trajne blokade naloga. Korisnici usluga čiji je nalog privremeno ili trajno blokiran nemaju prava ni na kakvu nadokandu štete zbog toga što za vreme trajanja blokade naloga nisu mogli da koriste usluge dvatocka.com.

Sankcije se mogu primeniti i u slučajevima kada nije došlo do kršenja pravila i uslova, i to u cilju sprečavanja nastajanja štete ili kada usled određenog činjenja ili nečinjenja od strane korisnika usluga dolazi do otežavanja poslovne aktivnosti ili otežavanja rada portala dvatocka.com.

 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Portal dvatocka.com isključuje sopstvenu odgovornost u skladu sa sledećim članovima Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije:

 • U skladu sa članom 16. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, dvatocka.com nije odgovoran za sadržaj elektronskih poruka koje korisnici razmenjuju koristeći sistem za poruke dvatocka.com.
 • U skladu sa članovima 17. i 18. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, dvatocka.com nije odgovoran za sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i/ili objavljenih na dvatocka.com.
 • U skladu sa članom 19. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, dvatocka.com nije odgovoran za sadržaj na drugim portalima u slučaju kada korisnici usluga u svojim komercijalnim porukama ili elektronskim porukama umeću linkove koji vode ka tim drugim portalima.
 • U skladu sa članom 20. Zakona o elektronskoj trgovini Republike Srbije, dvatocka.com nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim odnosno da ispituje okolnosti koje bi upućivale na nedopustivo delovanje korisnika usluga.
 1. ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI U SLUČAJU NEDOSTUPNOSTI I NEEMITOVANJA KOMERCIJALNIH PORUKA

Iz razloga više sile ili tehničkih problema moguće je da dvatocka.com nije dostupan svima ili nekom delu svojih korisnika u toku određenih vremenskih perioda. U takvim slučajevima ne odgovaramo za eventualnu štetu nastalu zbog neemitovanja komercijalnih poruka. Portal dvatocka.com zadržava pravo da iz bilo kog razloga odbije objavljivanje komercijalne poruke, i u tom slučaju ne odgovara za eventulanu štetu nastalu ovim činjenjem.

 1. GARANCIJA

Portal dvatocka.com ne garantuje:

 • tačnost, potpunost i istinitost oglasa ili teksta u njima, kao ni sam kvalitet, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda i usluga postavljenih na portal dvatocka.com.
 • nadležnost druge strane u zaključivanju sporazuma, ispravnost, potpunost i tačnost ličnih podataka oglašivača, koje je isti koristio na ispravan način u poslovanju
 • da na stranicama neće biti grešaka i da će sve funkcionisati bez prekida u svakom trenutku
 • da će treća strana legalno koristiti portal dvatocka.com svo vreme.
 1. KONTAKT SA KORISNIČKIM TIMOM I ZABRANA OBJAVLJIVANJA PREPISKE

Za kontakt sa korisničkim timom dvatocka.com korisnici se upućuju na kontakt formu. Odgovor administratora ili korisničkog tima dvatocka.com ne mora da odražava stanovište ovog portala pa u skladu sa tim korisnici usluga ne mogu ostvariti nikakva prava na osnovu takve pisane prepiske. Zabranjeno je bilo kakvo objavljivanje pisane prepiske korisničkog tima dvatocka.com sa korisnikom usluga bez pisane dozvole vlasnika ovog portala ili njegovih ovlašćenog lica.

 1. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Lični podaci registrovanih korisnika usluga neće biti dostupni trećim licima i biće tretirani u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije. Izuzetak predstavlja zahtev istražnih organa Republike Srbije, u kom slučaju je dvatocka.com obavezan da raspoložive podatke o korisniku usluga dostavi istražom organu (Tužilaštvo, MUP) na njihov pisani zahtev sa navedenim pravnim osnovom.

Lični podaci registrovanih korisnika su enkriptovani 128-bitnom AES enkripcijom za zaštitu podataka.

 1. PRODAVNICA

Portal dvatocka.com nudi mogućnost zakupa ličnog prodajnog Internet prostora (u daljem tekstu prodavnica) u kome se prikazuju svi oglasi korisnika usluga. Korisnik usluge prodavnice mora u svemu poštovati pravila i uslove korišćenja dvatocka.com. Prilikom aktivacije prodavnice zabranjeno je koristiti zaštićena imena. Nakon isteka prodavnice, Internet adresa prodavnice ostaje rezervisana 30 dana. Nakon ovog perioda ona se briše iz baze i slobodna je drugim korisnicima usluga za zakup. U slučaju trajnog blokiranja korisničkog naloga blokira se i njegova prodavnica. Iz razloga više sile ili tehničkih problema, prodavnica može biti nedostupna. Korisnik usluga ni u kom slučaju ne može od portala dvatocka.com zahtevati bilo kakvu odštetu zbog nedostupnosti prodavnice. Ovaj portal zadržava pravo da korisničku prodavnicu ukine ili izmeni kako bi obezbedio poštovanje pravila i uslova ili kako bi unapređivao funkcionalnosti prodavnica.

 1. YOUTUBE

Portal dvatocka.com objavljuje video fajlove koji su locirani na serverima YouTube.com.

Video fajlovi koji su označeni kao „Related“ postavljeni su po automatizmu YouTube softvera na koji Portal dvatocka.com nema niti može imati uticaja. Samim tim portal dvatocka.com nije odgovoran za sadržaje ovih video fajlova.

 1. ODŠTETA

Pristajete da obeštetite nas i bilo kog našeg službenika, direktora, zaposlenog, agenta, predstavnika, imaoca licence, dobavljača i provajdera operativnih usluga, na zahtev protiv bilo koje i svake tvrdnje, akcije, postupka, zahteva, štete, gubitaka, obaveza, troškova i izdataka koje smo pretrpeli, a nastalih kao rezultat Vašeg korišćenja sajta, osim u skladu sa ovim uslovima, ili bilo kojim važećim zakonima i propisima.

 1. VIRUSI, HAKOVANJE, I DRUGI PREKRŠAJI

Ne smete da zloupotrebite sajt uvođenjem, prenosom ili nameštanjem slanja bilo kakvih virusa, loših fajlova, Trojanaca (Trojan Horse), crva (Worm), vremenskih i logičkih bombi, keystroke loggera, spajvera (Spyware), advera (Adware) ili drugih materijala koji su napravljeni da na razne načine utiču na rad bilo kog kompjuterskog softvera, hardevra ili telekomunikacione opreme, ili koji utiču na presretanje ili preuzimanje bilo kakvih podataka ili ličnih informacija. Ne smete pokušavati da dobijete neautorizovani pristup sajtu, serveru na kom se on nalazi ili bilo kom serveru, kompjuteru ili bazi podataka koji su povezani sa ovim sajtom. Ne smete napadati sajt odbijanjem usluge (DoS), distribuiranim odbijanjem usluge (DdoS) ili bilo kojim drugim napadom.

Svako kršenje ovih odredbi smatra se krivičnim prekršajem. Mi ćemo prijaviti svako kršenje propisa odgovarajućim pravosudnim organima i sarađivaćemo sa njima na otkrivanju Vašeg identiteta. U slučaju ovakvog prekršaja, Vaša prava da koristite sajt biće momentalno obustavljena.

Ne snosimo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala usled DdoS napada, virusa, ili drugih tehnički štetnih materijala koji mogu inficirati Vašu kompjutersku opremu, kompjuterski program, podatke ili drugi materijal zbog korišćenja sajta, preuzimanja bilo kakvog materijala sa sajta ili materijala sa sajtova koji su povezani sa našim.

 1. MODIFIKOVANJE I PROMENE PRAVILA

Portal dvatocka.com zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje pravila. O važnim promenama i dopunama portal dvatocka.com može obavestiti korisnike putem e-maila ili objavljivanjem na portalu.

Korišćenjem bilo kog sadržaja na portalu dvatocka.com podrazumeva da ste upoznati sa najnovijim pravilima.

 1. ZAKONODAVSTVO

Uslovi se rukovode i tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.

 1. SPOROVI

Svaki spor koji proizađe ili je povezan sa sajtom, biće podređen isključivoj nadležnosti sudova Srbije u Novom Sadu.

dvatocka.com