MK ŠID

+381 60 726 1111

Šid 22240, Srbija

O KLUBU

Davne 1988. godine dvadesetak motorista iz Šida se skupilo u prostorijama „Auto moto saveza“ u Šidu  u prvom pokušaju i sa idejom da se osnuje moto klub. Taj pokušaj završava neuspehom.

Drugi pokušaj se dešava 1995. godine u kafe „Sax“ na inicijativu Buce s tim što smo pozvali novo osnovane klubove iz Sremske Mitrovice MC „Srem“ i iz Novog Sada „NS Riders“. Nažalost i taj pokušaj propada usled nesuglasica oko imena kluba a i različitih stavova.

Dosta se čekalo da nam se ta želja ostvari i ako je grad Šid već uveliko imao dosta motorista, a ljudi su odlazili na skupove bez oznaka i imena.

04.03.2007. godine ponovni pokušaj a skupili smo se kod Buce u njegovu „Radionicu“ sa ciljem da probamo osnovati moto klub te uz dosta priče i dogovora, usaglašavanja stavova osnivamo moto klub „Šid“.

Klub osniva oko 50 članova. Svako je mogao da uđe u MK „Šid“, pravila nisu postojala.

Formiran je upravni odbor na čelu sa predsednikom Đukić Željkom, a takođe i ostalo rukovodstvo kluba. Uredno smo se prijavili u APR i ostale ustanove grada Šida a klub je zaživeo.

Moto klub „Šid“ se prijavio 2007. godine Moto asocijaciji Srbije koja ga je prihvatila sa stažiranjem od dve godine.

Pravili smo jednodnevne žurke po statutu MAS-a.

Moto klub „Šid“ postaje punopravni član MAS-a 2009. godine utemeljen po statutu kluba sa članovima i pomagačima, a ima nas preko 50.

Predsednik Moto kluba „Šid“ je Hapčak Josip – Popa.

ČLANOVI

Hapčak Josip - Popa
Predsednik kluba
Ime i prezime
Administrator
Ime i prezime
Član
Ime i prezime
Član