MK COBRA

O KLUBU

Prvog februara 2002.godine, te davne, hladne zimske noći u kafani 12 motoraša je rešilo da se mora staviti tačka na dugačak period neorganizovanosti motorista u ovom podneblju . Shvativši da su mogućnosti za razvoj motociklizma, bez organizovanog oblika nastupa, jako slabe, doneta je odluka o osnivanju moto kluba.

ČLANOVI

Ime i prezime
Predsednik kluba
Ime i prezime
Član
Ime i prezime
Član
Ime i prezime
Član