Korisnički portal  je namenjen svima koji žele da pišu priče o motorima, skuterima, biciklama, ATV/UTV vozilima i Quadovima. Kod nas možete pisati i vesti iz sveta motociklizma, stručne savete, savete oko kupovine motora, delova, opreme i održavanja. Ukratko, sve u vezi dvotockaša.

Priče koje želite da objavite ne smeju da sadrže uvredljive sadržaje, političku propagandu, versku i nacionalnu mržnju i netrpeljivost, kao i podsticati diskriminaciju po bilo kom osnovu, niti sadržati izjave ili vizuelno predstavljanje koje se može smatrati uvredljivim.

Priča ne sme biti plagijat, niti sme sadržati krivotvorene podatke, ne sme da krši autorska prava ili prava bilo koje treće strane. Ako je priča bila objavljena pod podnetim naslovom ili pod bilo kojim drugim naslovom, objavlјena bilo gde, na nekom drugom mestu u istom obliku, na istom jeziku ili na bilo kom drugom jeziku, obavezno poslati link do nje kao i ime autora.

Ukoliko želite da podelite svoju priču sa objavljenim vašim podacima (autorski tekst), na kraju teksta ostavite vaše ime i prezime.

Samo hrabro – neka Te pročitaju!

Ostavi komentar