Hillbillys MC Serbia

+381 60 8484126

Tršćanska, Zvezdara, Beograd, Srbija

hillbillysbgd@hotmail.com

O KLUBU

Moto klub “ Hillbillys“ osnovan je posle višegodisnjih priprema u Јулу 2017. godine kao odgovor prepoznatoj potrebi da se moto sport i MC struktura afirmiše kroz univerzalne aspekte discipline i pravila. Osnivači Moto kluba su pasionirani ljubitelji motorciklizma / moto sporta i MC stila zivota i kao podrška univerzalnim principima discipline i pravila. Različite kategorije članstva u Klubu omogućavaju učestvovanje u aktivnostima Kluba širokoj populaciji zainteresovanih. VIZIJA – Motorciklista (BIKER) – čist, uredan, disciplinovan, kulturan, human – Motorcriklista (BIKER) – edukovan / obučen za upravljanje motociklom – Bezbednost vozača motorcikala i skutera u javnom saobraćaju – Najmladji članovi društva (deca) posvećena, angažovana i edukovana u sferama sopstvenog interesovanja – Podrška и едукација mladiх talenата – Druženja regionalna – Druženja internacionalna – Kulturološka razmena i edukacija – Beograd i Srbija – RAJ za motorcikliste iz celog sveta MISIJA – Povećanje svesti o potrebi za bezbednijim ponašanjem i pažljivijim odnosom u saobraćaju posmatrano kroz prizmu motorcikliste – Unapredjenje svesti o MC nacinu zivota kao motorciklista u javnom saobraćaju – Pružiti deci alternativu i skloniti ih sa ulice – Pomoći mladim talentima u afirmaciji svojih sposobnosti – Unapredjenje stečenih znanja i veština motorciklista – dodatna edukacija i osposobljavanje u cilju bezbednosti – Širenje kosmopolitizma i poštovanje različitosti kroz upoznavanje različitih karaktera i interesovanja – Pružanje mogućnosti za upoznavanjem novih ljudi, destinacija i običaja – Približavanje и едукација младе populacijе – Promocija i popularizacija naših ljudi, lepota naše zemlje, kulture i običaja Sa akcentom na klubcki aspekt i upravljanja motorciklom, uključujući zanatske veštine. Sa posebnim akcentom na edukaciju najmlađih članova društva uvođenjem u moto sport – „most“ kojim će se deca skloniti sa ulice i odazvati se adolescentnom adrenalinskom pozivu na bezbedan i kontrolisan način (vaspitanje o saobraćajnoj kulturi i poštovanju drugih kroz motivaciju „posebnosti“ od najranijih dana života) RESURSI Moto Klub “ Hillbillys“ otvoren je za članstvo zainteresovanih iz cele zemlje. Članovi Kluba mogu biti i zainteresovani iz inostranstva. MC je opredeljen da ostvaruje saradnju sa drugim organizacijama u cilju unapredjenja ciljeva i programa. Značajan resurs MC-ja je upravo članstvo koje raspolaže velikim opsegom različitih veština i znanja koja su stečena kroz formalno i neformalno obrazovanje. STRATEŠKI CILJEVI Bezbednost motorciklista ostvarena kroz edukaciju i podizanje svesti svih učesnika u saobraćaju наручито младих Animacija dece i njihovo edukovanje za opredeljivanje životnih interesovanja kao i upoznavanje sa MC kulturom Stručna obuka motorciklista i društveno-korisne akcije u domenu unapredjenja opšte bezbednosti u saobraćaju Motorciklizam – društveno poželjan i koristan vid saobraćaja Promocija lokalnih (srpskih) i internacionalnih (svetskih) vrednosti u oba smera Glorifikacija takmičarskog duha kroz solidarnost i humanost na siguran i bezbedan način AKCIONI – OPERATIVNI PLAN Aktivnosti – Obuka motorciklista na temu sigurne i bezbedne vožnje i zanatske tehnike upravljanja motociklom – Edukacija dece na temu sigurnosti i bezbednosti pri upravljanju dvotočkašima i praktična obuka – Formiranje i izgradnja edukativnog poligona – Organizacija takmičenja iz spretne, sigurne i bezbedne vožnje – Formiranje korpusa mladih talenata – Humanitarne akcije – Organizacija putovanja motorciklista i upoznavanje različitih vrednosti – ekspedicije, medjunarodna saradnja – razmena znanja i iskustva – Organizacija moto skupova i promocija lokalnih vrednosti Razvojne aktivnosti – prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti motorciklizma; – organizacija, u sopstvenoj režiji ili u zajednici sa drugim organizacijama: stručnih skupove, savetovanja, seminara, kurseva i treninga kao i drugih oblika edukacije u oblasti motorciklizma; – objavljivanje knjiga, časopisa, članaka i drugih publikacija o pitanjima koja se odnose na motorciklizam, u skladu sa zakonom; – organizacija licenciranih instruktora, trenera i drugih stručnjaka za rad na edukaciji motorciklista u oblasti bezbednog upravljanja i učešća u javnom saobraćaju; – organizacija akcija i javnih manifestacija u cilju promocije bezbednosti u saobraćaju, – saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave unapređenjem bezbednosti i organizacijom javnog drumskog saobraćaja kao i sa organizacijama, udruženjima i klubovima motorciklista Prikupljanje sredstava – Sopstvenim prihodima – Donacijama članova i drugih fizičkih lica – Donacijama privrednih subjekata – Od strane resornih nacionalnih organa i tela (Ministarstva, agencije itd.) – Donacijama međunarodnih i međuvladinih organizacija – Donacijama ambasada i drugih diplomatskih predstavništava stranih država u Srbiji – Donacijama i planskim odobravanjem sredstava od strane jedinica lokalne samouprave, regionalnih i pokrajinskih organa i tela STRUKTURA MC-a Sprovodjenje i organizaciju aktivnosti nalaže i ustanovljava osnivacki board MC Hillbillys . Realizaciju aktivnosti sprovode svi full member članovi kluba koji su angažovani za pojedine zadatke u direktnoj koordinaciji sa Predsednikom i Skupštinom udruženja..

ČLANOVI

Predsednik
Član
Član
Član